Snart får du smart strømmåler

Alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere - på fagspråket kalt AMS. Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år, med fordeler både for kundene, kraftsystemet og klimaet.

Smart strøm gir kundene bedre oversikt over strømforbruket sitt, det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi smartere. I løpet av de neste årene skal det byttes ut 2,5 millioner strømmålere over hele Norge. 

For deg som kunde betyr dette at du ikke lenger trenger å lese av måleren. Informasjonen vil gå automatisk via nettselskapet til kraftleverandøren, og øke tryggheten for at du får helt riktig faktura. 

Smartere strømforbruk vil også øke sikkerheten i kraftsystemet for kunden, fordi vi reduserer faren for overbelastning og strømbrudd. I et større perspektiv betyr dette også at kraft kan frigjøres for å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være bra for klimaet. 

Smarte strømmålere vil også bidra til at såkalte plusskunder som selv produserer strøm, for eksempel gjennom solcellepaneler på taket, kan selge kraftoverskuddet sitt tilbake til nettet.

Innføringen av smarte strømmålere i Norge har lenge vært på dagsorden. I en rekke andre land er det allerede innført.

 

 

Har du fått din nye strømmåler?  Trykk på bildet for å finne ut mer!